M2八木天线
M2圆极化八木天线选型列表
发布时间:2022-01-31    发布人:Flyer    浏览次数:
   美国M2天线是适用于微纳卫星测控的高质量的八木天线。具有几十年的全球应用经验,M2公司具有几十年的天线设计经验和CNC生产设备和工艺及调试技术,在不断生产创新、高质量的射频产品方面又取得了卓越的成就,系列八木天线以满足政府、军事、航天和科研界对通信的需求。

名称 型号 起始频率(MHz) 终止频率(MHz) 带宽(MHz) 增益(dBi)
VHF天线 VHF天线1 135 144.5 9.5 12.53
VHF天线2 139 144 5 15.4
VHF天线3 148 150 2 11.5
VHF天线4 144 150 6 14.25
VHF天线5 235 260 25 13.8
VHF天线6 240 270 30 11.8
VHF天线7 248 268 20 12.5
VHF天线8 260 300 40 11.8
UHF天线 UHF天线1 375 475 100 11.5
UHF天线2 390 650 260 12 TO 13
UHF天线3 395 405 10 15
UHF天线4 395 405 10 16.2
UHF天线5 400 415 15 11.5
UHF天线6 400 415 15 11.5
UHF天线7 400 408 8 18.7
UHF天线8 414 427 13 16
 435 438 3 16
UHF天线9 417 427 10 15.3
UHF天线10 420 450 30 12.5
UHF天线11 432 438 6 13.3
UHF天线12 432 440 8 15.5
UHF天线13 420 440 20 18.9
UHF天线14 430 450 20 12.3
UHF天线15 435 455 20 16
UHF天线16 435 470 35 16
UHF天线17 462 470 8 19
UHF天线18 462 470 8 10.2
436CP30圆极化八木天线, 432-440 MHZ,15.5dBi;
450CP34圆极化八木天线, 435-455 MHZ,16dBi;
466CP8圆极化八木天线, 462-470 MHZ,10.2dBi;
466CP42圆极化八木天线, 462-470 MHZ,19dBi;
400CP24圆极化八木天线,395-405 MHZ,15dBi;
456CP34圆极化八木天线, 435-470 MHZ,16dBi;
2MCP14圆极化八木天线,143-148 MHZ, 12.34dBi;
149CP14圆极化八木天线,148-150 MHZ,11.5dBi;
402CP42圆极化八木天线,400-408 MHZ,18.7dBi.
 
上述型号列表仅是目前最常用、定货量最多的典型产品,仅供参考。厂家接收定制天线的订货。


 •  
 •  
 •  


 •  
 • 国家高新技术企业
 • 拥有二十余项软件著作权
 • 通过ISO9001质量管理体系和国军标质量管理体系认证
 • 拥有卫星测控综合基带及导航测控一体化微带天线两项发明专利
 

上一篇:没有了
下一篇:2MCP14圆极化八木天线(143-148 MHZ)
 • 国家高新技术企业
 • 拥有二十余项软件著作权
 • 通过ISO9001质量管理体系和国军标质量管理体系认证
 • 拥有卫星测控综合基带及导航测控一体化微带天线两项发明专利